Финансова страна

монети на златиста повърхност

Питай за цената

Опишете идеята си накратко (или по-подробно) и ние ще ви отговорим, каква е ориентировъчната цена.

Данните ви са защитени по Закон за защита на личните данни.

Начинът на заплащане осигурява и мотивира работния процес, защитавайки интересите на страните.

Цените са нормални за предлаганото качество и зависят от конкретния проект.

 

Начините на заплащане се описват подробно в нотариално заверения договор.

При стартиране на обекта се изплащат 30% от цялата договорена сума. Тези средства се използват за консумативи, материали, заплащане на работници и др.

При завършване на 70% от обекта се изплащат още 40%.

При приключване на обекта се изплащат останалите 30%.

Реклами