Метално строителство

Червено хале стандартна конструкция.Метални гаражи - бутон.Фрагмент от ламаринен покрив върху бутон.
Стоманен навес до надпис.
Селскостопански постройкиИзолационен панел на червен фон.

Здравейте!

Тук ще намерите информация за дейността на един от най-добрите специалисти в Северна България за монтаж и демонтаж на халета и други стоманени сгради. Можете да разгледате по-подробно практикуваните дейности от категория „Монтаж на халета“.

Продажба на метални конструкции.

В сътрутничество с фирма производител на метални елементи по поръчка можем да ви предложим сглобяеми стоманени конструкции  без ограничения в размера и формата. Няма значение дали искате малък гараж или огромна спортна зала можете да разчитате, че ние ще се справим безупречно. Особено внимание за нашия пазар заслужават къщите, защото в България строителството традиционно е тухлено. Ние можем да ви ги предложим на лизинг за 30 годишен период, а гаранцията е 50 години.

Казвам се Кязим Мехмедов и практикувам тази дейност повече от 15 години. Удостоверението ми за монтажник на всички видове метални конструкции е издадено от Център за професионално обучение „Монтажна ЕАД“ гр. София и фигурира под номер 200312049.

Обекти построени от мен: Дойренци – обектът бе одобрен и финансиран от комисия по еврофондовете; Гимел (една значителна част от стоманените сгради на оранжерията в гр. Левски); супермаркет „Абсолют+“ в град Левски и много други. Не малък е и броя на успешно демонтираните от мен сгради, като най-сериозно внимание заслужава лимонадената фабрика в Русе. Методологичното демонтиране е важно за запазване на елементите здрави, както и за сигурността на работещите.

Начин на работа.
При намиране на общи интереси сключвам граждански договор, в който са описани параметрите на поръчката. Договорът се заверява при нотариус.

 

Реклами